TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE (Kayıt Dondurma, Tez Savunma Sınavı vs. Hk. )

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVİT-19) salgını dolayısıyla 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Faaliyetleri hakkında 07 Nisan 2020 tarihli Üniversitemiz Senatosunun aldığı Kararlar ile ilgili 08.04.2020 tarih ve E.2000128582 sayılı yazısı görüşülmüş ve bu doğrultuda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

  • Enstitümüzde yapılacak olan DOKTORA YETERLİLİK SINAVLARI Haziran 2020’ye kadar ertelenmiştir. Haziran 2020 tarihine kadar geçen süre öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.
  • Enstitümüzde yapılacak olan DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMALARI, DOKTORA TEZ İZLEME JÜRİLERİ ve LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMALARI (çevrimiçi olarak yapılma talebi olmadığı takdirde) Haziran 2020’ye kadar ertelenmiştir. Haziran 2020 tarihine kadar geçen süre öğrenim süresinden sayılmayacak ve ilave süre olarak verilecektir.
  • Maddede adı geçen sınavların çevrimiçi yapılması için tez danışmanının ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına bu beyanlarını 20 Nisan 2020’ye kadar iletmeleri gerekmektedir. Ortak beyan durumda jüri ve savunma sınavlarının yürütülmesinde aşağıdaki kurallara riayet edilmesi gerekmektedir.
  1. Bu süreçte, Enstitüye öğrenci ve/veya danışman tarafından elden teslim edilmesi gereken ilgili yönetmelikte belirtilen her türlü belge, tutanak ve tez kopyası e-mail ile Enstitü’ye (bpalazoglu@marmara.edu.tr) gönderilecek ve gelen “teslim alındı” cevabı gönderici tarafından saklanacaktır.
  2. Bu belgeler içinde yer alan tez teslim tutanağı yerine tez savunma sınavına girecek öğrenci tezi pdf formatında jüri üyelerine e-mail ile gönderecek ve kendilerinden “teslim alındı” cevabı talep edecektir. Gelen cevapları Enstitü’ye diğer belgelerle birlikte e-mail ile gönderecektir.
  3. Tez savunma sınavı tüm sınavın kayıt altına alınması için üniversitemiz uzaktan eğitim merkezi (uzem) altyapısı kullanılarak yapılabilecektir.
  4. Sınav sonunda ilgili kayıt Enstitü Genel Sekreterine danışman tarafından e-mail veya bir online paylaşım platformu üzerinden iletilecek ve “teslim alındı” cevabı talep edilecektir.
  5. Tez Savunma Tutanağı yerine, danışman tarafından jüri üyelerine gönderilen “tez savunması değerlendirme mailine” jüri üyeleri cevap olarak kanaatlerini (başarılı/başarısız/düzeltme) yazacaklar ve bu cevaplar diğer danışman tarafından toplu olarak Enstitü’ye mail olarak iletilecektir.
  6. COVİD-19 salgını nedeniyle ilan edilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilgili tutanak ve belgeler öğrenci, danışman ve jüri üyeleri tarafından ıslak imza ile imzalanacaktır.
  • Lisansüstü öğrencilerimiz kayıt dondurma talep etmeleri halinde 20 Nisan 2020 tarihine kadar http://obys.marmara.edu.tr adresindeki “kayıt dondurma talep” formunu doldurarak başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için geçerli olmak üzere bir yarıyıl kayıt dondurma hakkı verilecek ve kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.

HIZLI ERİŞİM