Kesin Kayıt

Kayıtlar 01-12 Eylül 2023 tarihleri arasında Göztepe Yerleşkesi Eski Teknoloji Fakültesi C Blok 3. Kattaki Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsünde yapılmaktadır.

Katkı Payı Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız.

BYS Kullanıcı Oluşturma İşlemleri  İçin Tıklayınız.

Kesin Kayıtta İstenen Bilgi ve Belgeler

 • Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora programlarına kayıt olacak adaylar, onaylı Lisans diplomasını ve Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adaylar, onaylı Yüksek Lisans diplomasını ibraz etmelidir.

  • Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 • Transkript Belgesi: Kesin kayıt sırasında onaylı transkriptlerin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)

 • Askerlik Durum Belgesi: e-devlet sistemiyle verilmektedir.

 • ALES Belgesi Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.

 • Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, e-YDS veya eşdeğeri) NOT: Tezli Yüksek Lisans Programları için en az 50 Doktora Programları için 60 puan ve eşdeğeri olmak zorundadır.

 • Fotoğraf (2 Adet baskı)

 • TC Kimlik fotokopisi

 • Denklik Belgesi

  • TC Vatandaşı: Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Türk Vatandaşı adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi ibraz etmelidir.

  • Yabancı Uyruklu: Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. Kesin kayıttan sonra, YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Biriminden)'e gönderip YÖK tarafından tanınıp tanınmadığı sorgulanacaktır. Okulu tanınmayan adayın kaydı silinecektir.

 • Yabancı Uyruklu Adaylar:Yabancı Uyruklu adaylar yukarda talep edilen belgeleri başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Mavi Kart Sahibi Adaylar: Yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilirler.

 • Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)

 • TÖMER belgesi: Lisans eğitimini Türkiye de almış adaylardan istenmez.

 • Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır:

  • İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi “aslı gibidir” yapılabilir.

  • Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir” fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.

  • Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumlarda başvurular iptal edilecektir.


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 11.07.2023 11:32:59 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM