Ön Kayıt

Başvuru sistemi için tıklayınız. 

Başvuru Şekli;

Ön Kayıtta İstenen Bilgi Ve Belgeler (TC Vatandaşı ve Yabancı Uyruklular);

  •  Belgelerin onaylı ve imzalı olması gerekmektedir.
  • Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir);Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Lisans programlarından mezun veya Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları, Doktora programlarına başvuracak adayların ise Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir. E-devlet ten alınan belgeler geçerlidir.
  • Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir)(zorunlu); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için transkriptlerinin en az 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından “GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)” hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.) (Not değişikliği durumunda güncelleme talep edilmez.) (4'lük veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.) Doktoraya başvuran adaylar yüksek lisans transkripti yüklemelei gerekmektedir. E-devlet ten alınan belgeler geçerlidir.
  • ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS) (Doktora ve Tezli YL için)
  • Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir .) (zorunlu); Yüklenen fotoğraflar, adayın tanınmasını sağlayacak vesikalık fotoğraf şeklinde olmak zorundadır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimler ile basıma gönderilecektir. Vesikalık fotoğraf dışında yüklenen tüm fotoğraflar iptal edilecektir.
  • Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir ); Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur.
  • Türkçe olmayan belgelerde;  (Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar); Yukarıda yer alan belgelere ek olarak; Yurt dışında okumuş Türk vatandaşları ve yabancı uyruklu adaylar, ön kayıtta sisteme yükleyecekleri belgeleri (mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini), başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümesi yapılmış olarak hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir.
  • MER belgesi. (Türkçe programlar için zorunlu) Yabancı Uyruklu adaylar) en az B2 Seviyesinde  (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.  TÖMER belgesine sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şatlarını taşımaları halinde, Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kabul edilir. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder.
  • Okul Tanıma Belgesi (Yabancı Uyruklu adaylar) Okul tanıma belgesi, 01 - 20 Eylül 2022  tarihleri arasında aday tarafından ‘Kesin Kayıt’ sırasında Enstitümüze teslim edilecektir.

Türkiyeden mezun olan yabancı uyruklu adaylar, YÖKSİS'ten bilgilerinin çekilebilmesi için  99... ile başlayan kimlik numaraları ile ön başvuru yapmaları gerekmektedir.  

*Başvurusu onaylanan adaylar "Mesleki Değerlendirme Sınavına" girebilmesi için başvuru sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) güncel "Sınav Giriş Belgesi"ni sınavdan 1 (bir) gün önce almaları gerekmektedir.

** Ön başvuru yapan adaylar başvuru durumlarını kontrol etmek için sık sık başvuru sisteminden (basvuru.marmara.edu.tr) başvuru durumlarına bakmaları gerekmektedir.

***Maliye Bakanlığı Kontenjanları kapsamında başvuracak adaylarbaşvuruda istenilen belgelere ek olarak 01-12  Ağustos 2022 tarihleri arasında Enstitümüze  Maliye Bakanlığında halen çalışmakta olduğuna dair içeriğinde TC Kimlik numarası geçen bir belge getirmeleri gerekmektedir.

****Görüş, öneri ve taleplerinizi başvuru işlemlerini yapacağınız http://basvuru.marmara.edu.tr/ adresinde yer alan “Destek” uygulamasından yapabilirsiniz. Taleplerinizi yeni destek talepleri açmadan aynı talep üzerinden yaparsanız işlemleriniz daha hızlı sonuçlanacaktır. Lütfen talep bildiriminde bulunurken TC Kimlik No bilgilerinizi ve talebinizi açıkça belirtiniz.   

 

  


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 17.08.2022 14:03:11 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM