Stratejik Amaç, İlke ve Hedefler

Stratejik Amaç, İlke ve Hedefler

  • Uluslararası uzlaşımları gözeten, alandaki temel akademik yeterlilikleri esnek şekilde destekleyen, güncel gelişmelere açık bir müfredata sahip olmak;
  • Enstitü'nün belirlediği asgari standartlara uyacak, öğretim üyelerinin kendi tercihlerine açık, öğrenci haklarıyla ilgili temel bilgileri ve sorumluluklara haiz, makuliyet içeren izlenceleri her ders seçim dönemi öncesinde öğrencilere sunmak;
  • Enstitü bünyesindeki akademik programların birikimini yıl içine yayılacak şekilde tanıtıcı çeşitlendirilmiş akademik faaliyetler yapmak;
  • Enstitünün esaslarını belirlediği ilkeler çerçevesinde nitelikli bir tez danışmanlığı sistemini uygulamak;
  • Enstitü’nün eğitim-öğretim ve araştırmalar alanında potansiyel paydaş kurumlarla uluslararası iş birlikleri kapsamında iş birlikleri geliştirmesini ve mevcut işlemlerin yürütülmesi için etkin çalışmalar yapılmasını sağlamak;
  • İslam ülkeleri ve Orta Doğu merkezli konuların odakta olmasının teşvik edildiği ancak farklı bağlantılı alanlara da açık şekilde nitelikli indekslerde taranan dergilerde yahut itibarlı yayınevlerinde yayınlar yapmak;
  • Enstitü araştırma gündemleriyle bağlantılı ulusal ve uluslararası proje çağrılarının takip etmek ve başvurular yapmak suretiyle dinamik bir araştırma ortamına sahip olmak;
  • Çok dilli ve disiplinlerarası bir Araştırma Enstitüsü olarak bilinmek, bu alanda araştırma ve yayın projeleri ile akademik etkinlikler yapmak ve bunlar aracılığıyla akademik kamuoyunda ve medyada yer almak;
  • Farklı izleyici gruplarına hitap edecek bir çeşitlilikte bilimsel etkinliklerle dinamik bir enstitü ortamı oluşturmak;
  • Enstitünün tüm iç ve dış paydaşlarıyla sürekli, kalıcı ve verimli bir iletişim içinde olmak,

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nün Stratejik Amaç, İlke ve Hedeflerini oluşturur.


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 28.11.2023 14:57:05 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM