Başvuru Bilgileri ve Koşulları

 - Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.

 - Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde Üniversitelerinden ya da e-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Ayrıca (YÖKSİS) Yukseköğretim Bilgi Sisteminde mezun görünmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 - Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.

 - Başka Yükseköğretim Kurumlarında Tezli veya Doktora kaydı olanlar Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

 - Onaylanmış tercihler silinemez ve değiştirilemez.

 - YDS (Yabancı Dil Belgesi)  (Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir, eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.)  Yabancı dilde eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programımız için 70 puan, Türkçe eğitim yapan Tezli Yüksek Lisans programımız için 50 puan ) (YÖKDİL, YDS, E-YDS  veya  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur)  

 - Adaylar,  ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır . Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar. Bu kapsamda mazeret kabul edilmemektedir.

 - Mülakata alınacak adaylar, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer  esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak aday sayısı; program  kontenjanın iki katıdır.

 - KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler. Ancak ilgili programdaki geçerli ALES şartını sağlamak zorundadırlar.

 - Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.

 - Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için);  Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ya da Doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

 - Yabancı Uyruklu adayların, Tezli Yüksek Lisans için katkı payı ücretleri 6.000 TL dir. Mavi kart sahibi  olduğunu  belgelemeyenler de bu ücreti ödeyeceklerdir.

- Yurtdışında okumuş adaylardan Okul Tanıma Belgesi

ÖNEMLİ: Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.09.2017 tarihli toplantısında; "T.C uyruklu ve yabancı uyruklu kişilerin, yurt dışında bulunup Başkanlığımızca tanınan bir yükseköğretim kurumundaki öğrenimlerinin ardından ülkemizde lisansüstü seviyede öğrenim görme talebinde
bulunmaları durumunda;
a) "Sağlık alanları" haricinde kendilerinden daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp
tanınmadığına dair Yükseköğretim Kurulu'ndan tanınma belgesi (mülteciler hariç) istenmesine, Diploma Denklik Belgesi istenmemesine,
b) Klinik uygulaması olan sağlık alanları için kendilerinden Diploma Denklik Belgesi istenmesine, 

KARAR VERİLMİŞTİR.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIMIZ İÇİN;

ALES

 GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/E-YDS/ÜDS/KPDS

TÖMER

Sözel/E.A.

55

149

 450

Türkçe Program için 50 

İngilizce Program İçin 70

B2 ve üstü

 

DOKTORA PROGRAMLARIMIZ İÇİN;

ALES

 GRE

 GMAT

YÖKDİL/YDS/E-YDS/ÜDS/KPDS

TÖMER

Sözel/E.A.

60

151

 465

Türkçe Program için 60 

 

B2 ve üstü


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 26.12.2023 15:45:46 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM