Kalite Politikası

Kalite Politikası

  • Enstitünin misyon ve vizyonuna uygun olarak belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak üzere etkin çalışmalar yapılması;
  • Sürdürülebilir Kalite Yönetim Sisteminin, birimlerde ve programlarda uygulanması;
  • Kalite yönetim sisteminin standart ve yönetmeliklere uygun dokümante edilmesi ve belgelendirilmesi;
  • Öğrenci, çalışan ve öğretim elemanlarının, hizmet ve ürün üreticilerinin memnuniyetini dikkate alarak belirlenmiş hedeflere ulaşılması;
  • Özdeğerlendirme ile tüm süreçlerimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirme ile performans geliştirmesi ve verimliliğin artırılması,
  • Enstitünün ulusal ve uluslararası düzeyde, misyon ve vizyonuna uygun, özgün, saygın ve tercih edilebilir seviyede tutmak için belirlenmiş strateji ve hedeflere göre çalışılması;
  • Bütün idari ve akademik çalışanlarıyla teknolojik gelişmelere duyarlı, yenilikçi ve yaratıcı iş, eylem ve projelerle topluma ve çevreye saygının esas alınarak çalışılması;
  • Çalışan, öğrenci ve paydaş memnuniyetinin ana ilke olarak benimsenmesi;
  • Enstitü bünyesinde belirlenmiş stratejik hedefleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş müfredat, program tanıtımı, danışmanlık hizmetleri, uluslararasılık, yayın izleme, proje geliştirme ile paydaş iletişimi daimi komisyonlarının çalışmaları ile kalite çevrimlerinin gerçekleştirilmesi,

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nün kalite politikasıdır.


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 12.12.2023 14:51:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM