Öğrencilerimize Bilimsel Etkinlik Katılımı Ödeneği

Üniversitemiz öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımlarının desteklenmesi amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinden akademik birimlere öğrenci sayıları ve bütçe imkanları gözönünde bulundurularak ödenek tahsisi yapılmaktadır.

Bu amaçla oluşturulan Bilimsel Etkinliklere Katılım Yönergesi'nin 4.maddesinin 2.bendi gereği enstitümüze 305 kontenjan ve 8000 TL ödenek ayrılmıştır.

Tahsis edilen ödeneğin yönergede belirtilen hususlara uygun olarak kullanılması ve başvuru dosyasının ekteki belgeler ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına etkinlik tarihinden önce bildirilmelidir. 

 

BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER
1. Başvuru Formu (EK-1)
2. Kabul Belgesi
-Yabancı dilde düzenlenen etkinlikierde kabul belgesinin imzalı tercümesi
-Kabul belgesinde etkinliğin dili ve türü belirtilmiş olmalıdır.
3. Sunulacak Bilimsel Etkinliğin Tamamı
-Sunulacak bilimsel etkinlik gerçekleştirileceği dilde hazırlanmış olmalıdır.
-Sunum farklı bir dilde hazırlanmış ise tercüme(simultane veya ardıl) hizmetinin olup
olmadığı belgelendirilmiş olmalıdır.
4. Çok Yazarlı Sunumlarda Muvafakat Belgesi
5. Güncel Öğrenci Belgesi
6. Akademik Birim Bilimsel Elkinlikleri Dğerlendirme Komisyonu Kararı
7. Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararı
-6245 Sayılı Harcırah Kanununda belirtilen hangi gider kalemlerinin ödeneceği
kararda belirtilmelidir. (Yol ücreti, katılım ücreti, harcırah)

HIZLI ERİŞİM