7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuru Yapacak Adaylarımızın Dikkatine

Marmara Üniversitesi

7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuru Bilgilendirmesi

 Başvuru Bitiş Tarihi :

 07.11.2022

 Başvuru Şekli :

  Çevrimiçi (Online)

 

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü madde hükümlerine göre;

Af Başvurusu Yapabilecekler

Yükseköğretim kurumlarında, hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği 05/07/2022 tarihinden önce,

  •  Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil,
  •  Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler (Af kanunu kapsamından yararlanamayacaklar hariç),
  •  Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar

af kanunundan yararlanabilirler.

 Askerlik Görevini Yapmakta     Olanlar için Başvuru Tarihi

 Terhislerini takip eden 2 ay içinde (Belgelemek şartıyla)

 Mücbir sebeplerle   Başvuramayanlar

 Mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay   içinde (Belgelemek şartıyla)

 Sağlık Nedenleri ile   Başvuramayanlar

 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar (heyet raporunu   ibraz etmeleri şartıyla)

Af Kapsamında Askerlik İşlemleri Detayları için Tıklayınız/Dokununuz.

 

Af Başvurusu Yapamayacaklar

  •  12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

Terör suçlarından,

Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),

İşkence suçundan (madde 94 ve 95),

Eziyet suçundan (madde 96),

Cinsel saldırı (madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,

  •   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
  •  Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları olanlar,
  •  Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler,
  •  Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler,
  •  05 Temmuz 2022 tarihinden sonra ilişiği kesilen adaylar,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanamayacaklardır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Yüksek Lisans/ Doktora ve Sanatta Yeterlilik öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler;

1. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir) (Zorunlu)

2. Yabancı Dil Belgesi (Yabancı dil koşulu aranan programlar için)

Başvuru için tıklayınız/dokununuz.

 

7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama İlkeleri için tıklayınız/dokununuz.

 

HIZLI ERİŞİM