7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuru Yapacak Adaylarımızın Dikkatine

Başvuru Tarihleri:

Başvuru Başlangıç Tarihi        : 03.08.2022

Başvuru Bitiş Tarihi                : 07.11.2022

Başvuru Şekli:

Marmara Üniversitesi Öğrenci affı başvuruları, başvuru tarihleri içerisinde sadece basvuru.marmara.edu.tr adresinden çevrimiçi online olarak yürütülecektir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. Başvuru Formu
 2. Adli Sicil Kayıt Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 3. Askerlik Terhis Belgesi
 4. Transkript (Hazırlık sınıfı ve kayıtlanmayan adaylar hariç

 

Başvuru için tıklayınız/dokununuz.

 

Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencilerden aşağıda belirtilen madde/ler kapsamına girenler yararlanamayacaklardır.

 

 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
 • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
 • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
 • Eziyet suçundan (madde 96),
 • Cinsel saldırı (madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olanlar,
 •  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller
 • Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları olanlar,
 • Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler,
 • Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptırdığı gerekçesiyle okuldan ilişiği kesilenler,
 • 05 Temmuz 2022 tarihinden sonra ilişiği kesilen adaylar,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü madde  kapsamından yararlanamayacaklardır.

 

7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama İlkeleri için tıklayınız/dokununuz.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna gerekli başvuru belgeleri ile birlikte şahsen başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru yapan adayların değerlendirme/kesin kayıt işlemleri ve af yatay sürecine ait duyuru Üniversitemizin belirleyeceği usul ve esaslar belli olduktan sonra yayımlanacaktır.

HIZLI ERİŞİM