Lisansüstü Ek Süre Hk.

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Diğer Hükümler Madde 35(8) (Ek:RG-10/6/2020-31151): Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde 1 yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda 1 yarıyıl daha olmak üzere iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” maddesi gereğince;

Üniversitemiz Senatosu; tez aşamasında olup yukarıdaki maddeye istinaden iki yarıyıl ek süre hakkını kullanmamış yüksek lisans ve doktora öğrencilerine başvuru yapılması durumunda ek süre verilmesi kararını vermiştir.

Başvurular 31.01.2022 tarihine kadar dilekçe ile Enstitümüze yapılabilecektir.

ÖNEMLİ: Covid-19 Pandemi dönemi içerisinde ek süre almamış ya da sadece bir kez ek süre almış öğrenciler bu başvuru hakkından yararlanabilir.

HIZLI ERİŞİM