Devam Eden Projeler

PROJE 1

PROJE ADI: Türkiye’de Yükseköğretimin Dönüşümü: Örgütsel Değişim, Büyüme Politikaları ve Kurumsallaşma (1923-2023)

DESTEKELEYEN KURULUŞ: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Süre: 24 Ay (Nisan 2024-Nisan 2026)

PROJE EKİBİ:

Yürütücü: Doç. Dr. Alim Arlı (Marmara Üniversitesi)

Araştırmacı: Doç. Dr. Eda Yücesoy (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Danışmanlar: Prof. Dr. Seyfi Kenan (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Yunus Uğur (Marmara Üniversitesi), Dr. Öğretim Üyesi Ali Adem Yörük (İstanbul Üniversitesi)

Bursiyerler: Tuğba Kalem Çetinkaya ((Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi), Emine Kaya ((Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi), Emine Güzel ((Marmara Üniversitesi, Doktora Öğrencisi)

PROJE KAPSAMI

Orta Doğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Arlı’nın yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1001 çağrısı kapsamındaki araştırma projesinde Türk yükseköğretiminin 1923’ten günümüze kadarki tarihi ve sosyolojik gelişimi incelenmektedir. Proje kapsamında Türk yükseköğretiminin gelişimi istatistiksel veri tabanlarına, hukuki ve bürokratik rapor ve metinlere dayalı olarak araştırılmakta ve yükseköğretim sisteminin organizasyonel değişimi büyümeye yönelik politika tercihleri ve kurumlaşma çerçeveleri ekseninde incelenmektedir. Marmara Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde yürütülen proje kapsamında çeşitli akademik etkinlikler, çalıştaylar, konferanslar, yayın faaliyetleri ve web sitesi yapılması planlanmaktadır.

“Türkiye’de Yükseköğretimin Dönüşümü: Örgütsel Değişim, Büyüme Politikaları ve Kurumsallaşma (1923-2023)” başlıklı projenin çıktılarına dair duyurular önümüzdeki aylarda proje adına açılacak sosyal medya adresleri ve web sitesi üzerinde duyurulacaktır.

PROJE 2

PROJE ADI: CHP’nin Ortadoğu Politikasının Muhalif Söylemi Üzerinden Analizi (2013-2017)

DESTEKELEYEN KURULUŞ: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Süre: 12 Ay (Ağustos 2023-Ağustos 2024)

PROJE EKİBİ:

Yürütücü: Doç. Dr. Selin M. Bölme (Marmara Üniversitesi)

Bursiyer: Ayşe Merve Kosova (Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi)

PROJE KAPSAMI

Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin M. Bölme’nin yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 çağrısı kapsamındaki araştırma projesinde Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Ortadoğu politikası Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetinin yürüttüğü Ortadoğu politikasına muhalefeti üzerinden incelenmektedir.  Proje kapsamında Suriye, Mısır ve Libya üzerinden 2013-2017 yılları arasındaki Seçim bildirgeleri, MYK raporları, Parti yayınları, TBMM tutanakları, Parti grup toplantıları, yazılı ve sözlü soru önergeleri araştırılarak CHP’nin Ortadoğu’ya dair politik vizyonunun ve muhalefetinin dayandığı temel kavramların dökümü yapılacaktır. Projenin nihai amacı bu kavramların analizi üzerinden CHP’nin Ortadoğu politikasının tanımını yapmaktır.

Projenin çıktıları makale olarak yayınlanacak ve tebliğ olarak sunulacaktır.


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 03.05.2024 16:03:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM