Diploma

Aşağıda isimleri yazılı öğrencilerimizin diplomaları basılmıştır. Enstitümüzden şahsen veya noter onaylı vekaletname ile diplomalarını alabilirler.

Not 1: Eski mezunlarımızın Diplomalarını alabilmesi için "Geçici Mezuniyet Belgesi"nin aslını Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not 2: Geçici Mezuniyet Belgesinde geçerlilik süresi belirtilen mezunlarımızın "Geçici Mezuniyet Belgesi"ni Enstitümüze ibraz etmelerine gerek yoktur.


Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 05.12.2017 11:49:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM