Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Serhan Afacan'ın Moderatörlüğünde Yapılacak Olan WEBINAR ile ilgili Duyuru

1979 İran Devrimi Kaçınılmaz mıydı?


Üzerinden kırk iyi yıl geçmiş olan 1979 İran Devrimi, şimdiye dek çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuştur. Devrimi hazırlayan koşul ve nedenlerin yanı sıra devrimden sonra tesis edilen İran İslam Cumhuriyeti’nin çeşitli alanlardaki tutum ve politikalarını inceleyen bu çalışmalara her yıl yenileri eklenmektedir. Konunun uzmanları arasında, devrim meydana geldiğinde yoğun olarak gündeme gelen ve hala canlılığını koruyan tartışma konularından biri de devrimin kaçınılmaz olup olmadığıdır. Diğer bir ifadeyle, devrimin yapısal süreçlerin mi bir ürünü olduğu yoksa aktörlerin failliğinin mi temel belirleyici olduğu oldukça ufuk açıcıolduğu kadar çetin de olan bir tartışmaya dönüşmüştür. Bu programda Prof. Dr. Touraj Atabaki, enstitümüzün öğretim üyelerinden Dr.Serhan Afacan’ın moderatörlüğünde bu zor soru ve ilgili tartışmalara ilişkin görüşlerini paylaşacak ve hangi tarihsel koşulların İran’ı devrime sürüklediğini ele alacaktır.


Katılım için kaydın zorunlu olduğu programın dili İngilizcedir. 


Kayıt için: mucahitayan@marun.edu.tr

webinar_yatay.jpg (1.82 MB)

HIZLI ERİŞİM