Enstitümüz tarafından “Lisanüstü İran Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Çalıştaya, Enstitü Müdür Yardımcılarımız Doç. Dr. Ali Erken ve Dr. Öğr. Üyesi Selin M. Bölme ev sahipliği yaptı. Çalıştayın sabah oturumunda, metodoloji, kaynak araştırması, arşiv ve saha çalışmaları konularına odaklanıldı. Moderatör koltuğunda; Prof. Dr. Osman Gazi Özgüdenli (Marmara Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü), Prof. Dr. İsmail Safa Üstün (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Dr. Öğr. Üyesi Serhan Afacan (Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü) ve Dr. Öğr. Üyesi Turgay Şafak (Medeniyet Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü) oturdu. Oturumda, moderatörler ve öğrenciler kendi tecrübelerini paylaştı. Yürütülen çalışmalarda karşılaşılan güçlükler konuşuldu, çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca “İran” konusunda uzman olmayı hedefleyen bir akademisyenin sahip olması gereken niteliklerin neler olması gerektiği üzerine öğrencilere tavsiyeler verildi.

Öğleden sonra, öğrencilerin çalışma alanlarına göre ayrıldığı dört paralel oturum ile çalıştaya devam edildi. Doç.Dr. Ali Balcı başkanlığında “İran Dış Politikası ve Güvenlik”, Dr. Öğr. Üyesi Serhan Afacan başkanlığında “İran-Türkiye İlişkileri”, Prof. Dr. Osman G. Özgüdenli başkanlığında “İran Tarihi ve Toplumu” ve  Dr. Öğr. Ü. Turgay Şafak başkanlığında “İran Kültürü ve Toplumu” konularında konuşuldu. Çalıştay süresince, öğrenciler kendi tez yazım süreçlerinde elde ettikleri bilgi ve bulguları paylaşma, moderatörlerin yönlendirmesi ile tez konularını tartışma imkanı buldular.

Tüm öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katıldığı kapanış oturumunda, Türkiye’de İran alanında uzman kuruluşların ve bu alandaki uzmanlık programlarının çoğaltılmasının gerekliliği üzerinde duruldu. Bu alanda çalışan kişileri bir araya getirecek programların öğrenciler üzerindeki faydaları değerlendirildi. Öğrenciler, çalıştay boyunca kazandıkları bilgilerin ve edindikleri geri bildirimlerin tez yazım sürecine büyük bir destek sağladığını belirttiler. Çalıştay boyunca raportörler tarafından kayda alınan tartışmaların kısa süre içinde bir sonuç bildirgesi halinde kaleme alınarak enstitünün internet sitesinde paylaşıma açılmasına karar verildi.   

HIZLI ERİŞİM