7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AF KAYIT İŞLEMLERİ

7417 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıt İşlemleri

2.jpg (45 KB)

Online başvuru yaparak başvurusu onaylanan ve kayıt hakkı elde eden adayların intibak işlemlerinin yapılabilmesi için en kısa süre içinde bağlı olduğu birime istenen evraklarla birlikte şahsen veya noter vekâleti ile kayıt yaptırılabilir.

  • Posta yoluyla kayıt yapılamaz.
  • Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez

Lisansüstü Programlara Kayıt İçin İstenen Belgeler:

  • Adli Sicil kayıt Belgesi (son 5 gün içinde alınmış)
  • Yüksek lisans programına yerleşenlerden lisans diploma aslı ve fotokopisi- Doktora/Sanatta Yeterlik programına yerleşenlerden yüksek lisans diploma aslı ve fotokopisi
  • Yerleştiği yıldaki ALES sonuç belgesi
  • Yerleştiği yıldaki yabancı dil sınav sonuç belgesi
  • Kimlik fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Askerlik durum belgesi

 

BYS KULLANICI OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

 

Yerleşke birim krokisi:   https://www.marmara.edu.tr/kampus-haritasi

Birim iletişim bilgileri için tıklayınız.

Birim adres bilgileri için tıklayınız.

7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

7417 Sayılı Kanunla Kabul Edilen Öğrenci Affı İle İlgili Üniversitemiz Genel Uygulama Esasları için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM