Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İsmail Safa ÜSTÜN (Müdür)

Doktor Öğretim Üyesi Selin M. BÖLME (Müdür Yard.)

Öğr. Gör. Dr. Ali ERKEN (Müdür Yard.)

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY

Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR

Doktor Öğretim Üyesi İ. Murat BOZKURT

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 24.06.2019 10:51:01 tarihinde güncellenmiştir.