Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Diploma

Aşağıda isimleri yazılı öğrencilerimizin diplomaları basılmıştır. Enstitümüzden şahsen veya noter onaylı vekaletname ile diplomalarını alabilirler.

Not 1: Eski mezunlarımızın Diplomalarını alabilmesi için "Geçici Mezuniyet Belgesi"nin aslını Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not 2: Geçici Mezuniyet Belgesinde geçerlilik süresi belirtilen mezunlarımızın "Geçici Mezuniyet Belgesi"ni Enstitümüze ibraz etmelerine gerek yoktur.

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 05.12.2017 11:49:13 tarihinde güncellenmiştir.