Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Mazeret Sınavları Hakkında

Aşağıda isimleri yazılı olan öğrencilerimizin mazeret sınavlarına ilişkin dilekçeleri Enstitü Yönetim Kurulunca incelenmiş olup mazeret sınavlarına girmeleri uygun görülmüştür. Öğrencilerin ilgili dersi veren öğretim üyesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

 

1- Cihan TAŞGIN

2- Meryem KONCAK

3- Behçet TİRYAKİ

4- Edip ALPATA

5- Hakan KURDOĞLU

6- Aziz Mücahit BAKIR

 

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 27.04.2015 11:08:21 tarihinde güncellenmiştir.