Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Lisansüstü (Tezli Yüksek Lisans, Doktora) Programlarına Başvuru İşlemleri (2017-2018 Güz Dönemi)

Başvuru Tarihleri için tıklayınız.

Başvuru sistemi için tıklayınız. (05.06.2017 saat: 14.00 itibarıyla açılacaktır.)

 

Kontenjanlar ve programlara başvuru şartları için;

 

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

-Lisansüstü programlarımıza başvuracak, Türkiye içindeki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan/olacak adayların bazı bilgileri (Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb.) YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle Türkiye içindeki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan/olacak adaylardan YÖKSİS kaydı olmayanların mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden, gerekli olan YÖKSİS kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.

-Başvurularının tamamlanmasından sonra GANO güncellemesi yapılacaktır. Bu durumda mezun durumdaki adayların güncel GANO'ları ile işlem yapılacaktır.

-Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer) üniversite seçeneğini seçebilirler.

           YÖKSİS Kayıt bilgileri aşağıdaki adresten sorgulanabilir. 

           https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

-Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz.

-Lisansüstü yatay geçiş başvuruları ilgili enstitüye şahsen yapılır. Bu durumda sistemden başvuru alınmayacaktır.

-KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca ilgili programdaki geçerli ALES şartını sağlamak zorundadırlar.

-Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Yönergesi ve Eşdeğerlik Tablosu için TIKLAYINIZ

-Yabancı Dil Sınavlarından KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS için 5 yıl geçerlilik süresi belirlenmiştir. 

-YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır. Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır. ( Detay için tıklayınız.)

-En fazla 2 programa başvurulabilir. (2 Tezli, 2 Tezsiz programa başvurulabilir.) 

-Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

-Onaylanmış tercihler silinemez yada değiştirilemez.

-Tüm detaylar için birim internet sayfalarındaki ilanları ve ilgili mevzuatları incelemeniz gerekmektedir.

-YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK belgesi 'Lisansüstü Tezli Programlar Kesin Kayıt' tarihlerinde aday tarafından ilgili enstitüye teslim edilecektir. Detaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında verilmiştir.

-Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması halinde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da TÖMER, Marmara-TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından biri tarafından yapılan Türkçe sınavından B2 (TÖMER) veya eşdeğer puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

-Başvuru Şekli için tıklayınız.

 

İlgili Mevzuat:

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 05.06.2017 13:13:59 tarihinde güncellenmiştir.