Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ile İlgili İşlemler

 

1)Normal süreyi aşmış öğrencilerden;

2 yıllık önlisans programlarında 5. yarıyıl

4 yıllık lisans programlarında 9. yarıyıl

5 yıllık lisans programlarında 11. yarıyıl

6 yıllık lisans programlarında 13. yarıyıl

Tezli yüksek lisans programlarında 5. yarıyıl

Doktora programlarında 9. yarıyıl

Lisans Dereceli Doktora programlarında 11. yarıyıl

2)Tezsiz programlarda ilgili program için belirlenen ders ücretleri alınmaktadır.

3)MÜYÖS sınavı sonucu yerleşen yabancı uyruklu adaylar ilgili program için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen cari hizmet maliyetlerini 1.Eğitim programlarında 3 katı, ikinci eğitim programlarında ise 2 katı olarak öderler.

4)Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler bir defaya mahsus 385 TL Materyal ücreti ödeyecektir.

5)Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler Bakanlar Kurulu kararı gereği kayıt tarihleri esas alınarak ikinci kayıt yaptırdığı programa ait katkı payını öderler. Bu nedenle üniversitemizden önce başka bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler belirlenen katkı payı ücretini ödemekle yükümlüdürler.

6)İkinci öğretim programlarında çift anadal yapan öğrenciler, çift anadal yaptıkları programın öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

7)Anadal programından mezun fakat çift anadal/yandal programında kayıtlı olan öğrenciler anadal programından mezun olduktan sonra bir yıl süre ile katkı payı ödemezler. Anadal mezuniyetinden 1 yıl sonra mezun olamayan öğrenciler ilgili çift anadal programı için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler.

8)Araştırma Görevlileri katkı payı ödemezler.

9)Türkiye Burslusu kapsamında Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler katkı payı ödemezler. Bu durumda olan öğrencilerin ödemesi gereken katkı payı tutarları Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından ödenmektedir.

10)Gazi/Şehit eş ve çocuklarından katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Bu durumda olan öğrencilerin gazi/şehit kimlik kartı ve 1 adet fotokopisi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

11)Engelli olan öğrencilerimize engelleri oranında indirim yapılmaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin engelli raporlarının bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

12)Tezsiz Yüksek lisans programlarında %40 ve üzeri engel durumu olan öğrencilerimize %50 indirim uygulanmaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin engelli raporlarının bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

13)2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına ait Bakanlar Kurulu kararı henüz açıklanmadığından ilgili kararda değişiklik olduğu takdirde ayrıca ilan edilecek ve yapılan değişiklikler uygulanacaktır.

14)2016-2017 ders kayıt döneminde alınan katkı payı/öğrenim ücreti tutarları 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına aittir. İlgili ücret tablosunu http://dosya.marmara.edu.tr/oidb/Katk%C4%B1Pay%C4%B1/2015-2016_katki_payi_tablosu_v01.pdf

adresinden inceleyebilirsiniz.

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 21.09.2016 13:54:34 tarihinde güncellenmiştir.