Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

“2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı Lisansüstü (Tezli YL, Doktora)

Programlarına Öğrenci Alımı (Yatay Geçiş dâhil), Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler”

                                                                                                  

 1. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
 2. Doktora programlarına başvuracak adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya koşullu ön kabul için yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir.
 3. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına  kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
 4. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini veya mezun olduğuna dair mezuniyet tarihini de belirten Üniversitelerinden onaylı bir belge ibraz etmek zorundadırlar. Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, asil olarak kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 5. Adayların; Üniversitesi, genel ağırlıklı not ortalaması vb. YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden alınacaktır. Bu nedenle YÖKSİS kaydı olmayanlar, mezun ya da mezun aşamasında oldukları Üniversitelerinden gerekli kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.  Bilgileri YÖKSİS  üzerinden alınamayan adaylar başvurularını tamamlayamazlar.   -Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adaylar, bilgilerini sistem üzerinden kendileri gireceklerdir. Üniversite adı olmayanlar 'Yurtdışı (diğer) üniversite seçeneğini seçebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi
 6. Yurt dışındaki bir Üniversiteden mezun olan/olacak adayların not doküm belgelerinde(transkript) 4'lük veya 100'lük sistemde hesaplanmış not ortalaması bulunması zorunludur. Bu hesaplama Üniversitemiz tarafından yapılmaz
 7. Adaylar,  Dotora ve Tezli Yüksek Lisans programları için bir programa başvurabilirler. lakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. 
 8. Başka Yükseköğretim Kurumlarında Tezli veya Doktora kaydı olanlar Enstitümüze kesin kayıt yaptırmadan önce mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 
 9. Onaylanmış tercihler silinemez ve değiştirilemez.
 10. ALES/GRE/GMAT Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir. Doktora 65, Yüksek Lisans 60); Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş olma şartı aranmaz.
 11. Yabancı Dil Belgesi  (Bu sınavlar yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıl süreyle geçerlidir, eşdeğeri yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse 5 yıl geçerlidir.) 
  Öğrencinin kendi ana dili dışında ÖSYM tarafından sınav yapılan yabancı dillerden birinden veya kabul edilen eşdeğer sınavlardan belirlenen en az puanı alması gerekmektedir. 
  Doktora programları için 60 puan, Tezli Yüksek Lisans programları için 40 puan ) (YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS  veya  ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından muadili bir puan alınması zorunludur)   
 
 1. Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;

   

  ALES

   GRE

   GMAT

  YÖKDİL/YDS/E-YDS/ÜDS/KPDS

  60

  151

   466

  Türkçe eğitim yapan programlar için en az 40 puan

  •  YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.

   Doktora (Yüksek Lisans Sonrası Programlarına öğrenci alımlarında;

        ALES

   GRE

   GMAT

  YÖKDİL/YDS/E-YDS//ÜDS/KPDS

        65

  152

  486

  60

  • YÖKDİL, YDS, E-YDS, ÜDS, KPDS Puanı, veya ÖSYM ce eş değerliliği kabul edilen diğer sınavlar. Geçerlilik süreleri ÖSYM tarafından ilan edilen eşdeğerlik  tablosuna göre tespit edilir.
 2. Adaylar,  ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilecek tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı Değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
 3. Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvurular içinden ALES, mezuniyet notu, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun belirlediği diğer  esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı;  Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, program  kontenjanın iki katıdır.
 4. KKTC Uyruklu adaylar TC Vatandaşları için belirlenen kontenjanlara başvuru yapabilirler. Ancak ilgili programdaki geçerli ALES şartını sağlamak zorundadırlar.
 5. Mavi Kart sahibi adaylar yalnızca bir uyruktan başvuru yapabilir.
 6. Yedek için; “Lisansüstü programlarımıza başvuran adaylardan ALES, Transkript Notu, Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat hesaplamaları sonrasında başarılı olanlardan en yüksek puandan, daha düşüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar asil liste belirlenir, diğer başarılı adaylar yedek olarak listede yer alır. Kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmayan asillerin yerine kayıt alınmak üzere boş kontenjanlar ilan edilir. Listede yer alan yedeklerden ilgili tarih/tarihlerde dilekçe alınarak ön kayıt alınır. Bu dilekçe kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi içindir. Ön kayıt dilekçesi vermemiş yedekler puanı yüksek olsa dahi kayıt hakkı elde edemezler. Dilekçe ile ön kayıt yaptırmış adayların tamamı gün sonunda puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanır. Başarı sıralamasına göre boş kontenjan kadar yedek liste, kesin kayıt için ilan edilir. Kesin kayıt hakkı kazanan yedekler ilgili tarih/tarihlerde kesin kayıt yaptırmak üzere Enstitümüze başvurarak kayıt işlemini gerçekleştirirler. (Yedek listeler dilekçelere göre belirleneceği için enstitümüzün web sayfalarında ilan edilir.
 7. Denklik Belgesi (TC Vatandaşı için);  Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış TC Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir. Diploma Denklik Belgesi müracaatını yapan aday başvurusunu gerçekleştirebilir ancak kesin kayıt sırasında belge alındıktan sonra ibraz edilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ya da Doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu adayların, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur
 8. Yabancı Uyruklu adayların Tezli Programlar için katkı payı ücretleri; Yıllık 6.000 TL dir. Mavi kart sahibi  olduğunu  belgelemeyenler de bu ücreti ödeyeceklerdir.
 9. MER belgesi. (Yabancı uyruklu adaylar için, zorunlu) en az B2 Seviyesinde  Türkçe programlar için zorunlu) (Yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olanlardan istenmez.)
 10. Okul Tanıma Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için); Okul tanıma belgesi, Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt’ sırasında enstitümüze teslim edilecektir. Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik İşlemleri Hakkında Duyuru (25.05.2016) için tıklayınız.
 11. İlgili tarihlerde yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmez.
 12. Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında önkoşul, alan sınırlaması, ilgili şartlar bulunmaktadır. Bu koşullara uyulması zorunludur.
 13. Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
 14. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan programlar açılmayabilir.(Programda eğitim verilmesi için yeterli öğrencisi sayısı Enstitü tarafından belirlenmektedir.)

Yatay Geçiş için;  online başvuru yapılmayacak belgeler direkt olarak enstitüye teslim edilecektir.  

 1. Belgeler enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır.  Bu nedenle belgelerin başvurusu sırasında eksiksiz olarak yanınızda bulunması faydalı olacaktır.
 2. Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
 3. Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.

Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar 

 1. Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
 2. Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
 3. Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat. (Enstitü Onaylı)
 4. TC Kimlik fotokopisi
 5. Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 06.07.2018 09:38:19 tarihinde güncellenmiştir.