Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Bahar Yarıyılı Başvuruları

02.01.2018 - 15.01.2018 Lisansüstü Programlara Başvuru (Yatay Geçiş)

05.02.2018 - 08.02.2018 Lisansüstü Programlar Kesin Kayıt

YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

Anabilim Dalı

Yüksek
Lisans

Lisansa
Dayalı
Doktora

Yüksek
Lisansa
Dayalı
Doktora

T.C. Uyruklu

Yabancı

Uyruklu

T.C. Uyruklu

Yabancı

Uyruklu

T.C. Uyruklu

Yabancı

Uyruklu

Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği

-

-

-

-

2

-

Ortadoğu Ekonomi Politiği

-

-

-

-

2

-

Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri

-

-

-

-

-

-

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri

-

-

-

-

2

-

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi

-

-

-

-

2

-

 

Yatay Geçiş için Başvuru Koşulu ve Gerekli Belgeler

  • Başvuru evrakları elden enstitüye teslim edilecektir (sistem üzerinden on-line başvuru yoktur).
  • Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

          Gerekli Belgeler:

  • Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki ALES ve yabancı dil şartlarını yerine getirdiğini ibraz etmelidir,
  • Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi bir yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli),
  • Başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi (transkript),
  • Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat,
  • TC Kimlik fotokopisi (onaylanacak),
  • Disiplin cezası almadığına dair belge (transkript de belirtilebilir),
  • Yatay geçiş gerekçesini belirten bir yazı.

Bu sayfa Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü tarafından en son 18.12.2017 11:27:10 tarihinde güncellenmiştir.