Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Diploma

Aşağıda isimleri yazılı öğrencilerimizin diplomaları basılmıştır. Enstitümüzden şahsen veya noter onaylı vekaletname ile diplomalarını alabilirler.

Not 1: Eski mezunlarımızın Diplomalarını alabilmesi için "Geçici Mezuniyet Belgesi"nin aslını Enstitümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

Not 2: Geçici Mezuniyet Belgesinde geçerlilik süresi belirtilen mezunlarımızın "Geçici Mezuniyet Belgesi"ni Enstitümüze ibraz etmelerine gerek yoktur.