Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Kontenjanlar

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Kontenjan Tablosu

ANABİLİM DALI

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora/ Sanatta Yeterlik
(Lisansa Dayalı)

Doktora/ Sanatta Yeterlik
(Yüksek Lisansa Dayalı)

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyr.

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyr.

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyr.

T.C. Uyruklu

Yabancı Uyr.

Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği

0

0

0

0

0

0

0

0

Ortadoğu Ekonomi Politiği

0

0

0

0

0

0

0

0

Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri

10

1

0

0

0

0

0

0

Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi

0

0

0

0

0

0

0

0

Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri

0

0

0

0

0

0

0

0