Institute Research of Middle East and Islamic Countries

Institute Research of Middle East and Islamic Countries

Değerlendirme

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı
Örgün Öğretim Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına  

Öğrenci Alımı Değerlendirme Ölçütleri

 

Örgün Öğretim Tezli Yüksek Lisans ve Doktora


 

 

Tezli Yüksek Lisans

Doktora  Tezli Yüksek Lisans ve Doktora

T.C. Uyruklu
(Yüzde)

 T.C. Uyruklu
(Yüzde)

Yabancı Uyruklu 
(Yüzde)

ALES veya eşdeğer sınav

50

50

-

Transkript Notu

20

20

20

Mesleki Bilgi Değerlendirme

20

15

40

Mülakat (Sözlü) 

10*

15**

40

TOPLAM

100

100

100

 
* Mülakat Puanı minimum 65 (Altmış Beş) olmalıdır.
** Mülakat Puanı minimum 75 (Yetmiş beş) olmalıdır.