Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Bilimsel Değerlendirme ve Mülakat Yerleri


ORTADOĞU SİYASİ TARİHİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans Programı

Mesleki Bilgi Değerlendirme Sınavı (Yazılı) : 16.07.2019  Saat: 10:00

Mülakat (Sözlü)                                                       : 18.07.2019  Saat: 10:00

 

 YER: M.Ü. Ortadoğu ve İslam Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü

         Sultanahmet / Fatih / İSTANBUL