Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Institute of Middle East and Islamic Countries Studies

Başvuru Takvimi

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Takvimi

  Başlangıç Bitiş
Ön Kayıt                                                                        04 Haziran 2018          22 Haziran 2018          
Mesleki Bilgi Değerlendirme ve Mülakat     29 Haziran 2018 05 Temmuz 2018 
Sonuç İlanı 10 Temmuz 2018  
Kesin Kayıt 27 Ağustos 2018 07 Eylül 2018
Yedeklerin İlanı    10 Eylül 2018  
Yedeklerden Ön Kayıt Dilekçesi Alınması Başlangıç     11 Eylül 2018 12 Eylül 2018
Yedek-Kesin kayıt Hakkı Kazananların İlanı                           13 Eylül 2018        
Ön Kayıt Dilekçesi Alınan Adayların Kesin Kayıtları  14 Eylül 2018 14 Eylül 2018